Të premten Kuvendi Komunal i Klinës me seancën e III-të për vitin 2024

Kuvendi i Komunës së Klinës më datë 29.03.2024 do ta mban seancën e Ill-të të rregullt të punës së kuvendit për vitin 2024.

Seanca mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës dhe fillon në orën 10:00.
Ky është rendi i ditës:
1. Arsyetimi i mungesave
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit per Politik dhe Financa

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit të DKA-së per ndërrimin e titullarit të pronës për parcelën me nr.P-71006024-00422-2 (ref. nga DKA),
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit të DKRS-së për ndarje të mjeteve për mbajtjen e festivalit folklorik “I Këndojmë Lirisë” (ref.nga DKRS),
6. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës për ekipin komunal për të drejtat e fëmijës 2024-2026 (ref. nga grupi punues)
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për vënie në diskutim publik rregulloren për taksa, tarifa dhe ngarkesa komunale (ref.drejt.fin),
8. Informatë mbi menaxhimin e situatave në mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit dimërorë (ref. DSHPE) Themelimi i komisioneve sipas kërkesës së këshilltareve nga radhët e LVV-së (ref. këshilltaret e LVV),
10. Pyetje dhe përgjigjeje