QKMF-ja në Klinë ka dyfishuar numrin e shtretërve edhe me 2 dhoma te veqanta për COVID 19

Në shërbim të përkujdesit parësor shëndetësor për të gjithë të prekurit me COVID 19, tanimë QKMF-ja ka dyfishuar numrin e shtretërve edhe me 2 dhoma te veqanta për COVID 19( gjithsejt 4 dhoma me 16 shtretër) për trajtimin e pacienteve duke rritur kapacitetet e saj në mënyre që të këtë përkujdesje për të gjithë.
Ne jemi duke punuar ngushtë më të gjitha