Pyetësor për temë të Diplomës

Ky pyetësor është përpiluar si pjesë e një projekt hulumtimi për temën e diplomës në studimet Master dhe ka për qëllim hulumtimin mbi “Menaxhimin e edukimit tek adoleshentët dhe faktorët negativ të cilët ndikojnë në zhvillimin e tyre” ,
Pyetësori iu drejtohet nxënësve adoloshentë
Me këtë rast ju siguroj se informacionet e marra do të jenë ANONIME dhe nuk do të përdoren për asnjë qëllim tjetër përveq këtij hulumtimi studimor.
Ju lus që të jeni të sinqert në pergjigjet tuaja.

deri më tani nga grumbullimi i të dhënave ka rezultuar qe në qytetin tonë( Klinë) te rinjët nuk kan mjaft njohuri për substancat narkotike ( sepse një numër i konsideruar ishte edhe konsumues i tyre) prandaj do të ju isha shumë mirenjohëse nëse e shperndani pyetësorin të kemi një mostër më të madhe të rinjësh dhe të mundohemi ta largojm këtë dukuri negative .

Pytësori u dedikohet përsonave nga mosha 11-18 vjeç.
Pjesëmarrja në hulumtim është vullnetare dhe plotësish ANONIME.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_0ocCFhoaTSRoeMAuXRtXYbr5TsI6y2iYZ1WHeGxe2n-0w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_0ocCFhoaTSRoeMAuXRtXYbr5TsI6y2iYZ1WHeGxe2n-0w/viewform

SHARE