Papunësia, shqetësimi kryesor i qytetarëve të Kosovës

Dialogu me Serbinë është shqetësimi i shtatë i qytetarëve të Kosovës sipas një hulumtimi të fundit.

Duke prezantuar në Rubikon të dhënat e gjetura, Tomor Çela, ka shpalosur trafikonin, sipas të cilit shqetësimi më i madh i qytetarëve është papunësia me 2r përqind, pasuar me shëndetësinë që zë 23 përqind dhe pastaj korrupsioni më 20 përqind,

Më poshtë janë të ranguar probleme si nepotizmi dhe edukimi që zënë nëntë, respektivisht tetë përqind.

Më 14 përqind klasifikohet pandemia e COVID19, kurse dialogu me Serbinë është preokupim i vetëm dy përqind të qytetarëve.