Është hap thirrja pë aplikim për Panirin e Produkteve Vendore nga Drejtoria e Bujqësisë Zhvillimit Rural Klinë. Aplikon

FTESË PUBLIKE
Të nderuara Biznese, Individë dhe Organizata Joqeveritare të Republikës së Kosovës,
Komuna Klinë-Drejtoria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural(DBZHR) ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në edicionin e dytë radhazi në “Panairin e Produkteve Vendore” që do të mbahet nga data  06-07 dhe 08 Qershor, në Sheshin “Mujë Krasniqi” në Klinë.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkk.rks-gov.net%2Fkline%2Fcategory%2Fkonkurset-e-njoftimet%2F%3Ffbclid%3DIwAR24-X7XUY4KFq0Z15OzQ-9Yvau9Lttjp68qgseDeuSXAdVu4m8NkZOwd4U&h=AT2OZV5WgE4CiE06_Pksr7EikvC-HuzBgxdXW8j6ZcMC4KJasXHKF2chZXdWGftumIgiuQXQXCXVbiuJooNdxUSJDCJL2xVPrV26VPQIy36nzFYyn-001MDgpTxSocd2