Në Pejë era e fort shkakton dëme

Në Pejë era e fort shkakton dëme

Në qytetin e Pejës era e fort ka shkaktuar dëme ,qytetaret duken të shqetësuar
Foto :