Në Komunën e Klinës nesër Debat me Publikun, ky është rendi i ditës

Komuna e Klinës me 22 të këtij muaji mbanë Debat me Publikun në sallën e Kuvendit
të Komunës duke filluar në ora 10:00.

Ky është rendi i ditës:

Shqyrtimi dhe konsultimi me publikun lidhur me :
1. Shqyrtimin e Draft-statutit për ndërmarrjen publike, lokale
stacioni i autobusëve Klinë
2. Shqyrtimi i draft-strategjis për zhvillim ekonomik, lokal për
Komunën e Klinës 2022-2027
3. Shqyrtimi i draft-rregullorës për fillimin dhe mbarim e orarit të
punës së bizneseve në Komunën e Klinës.

SHARE