Më 28 mars, në Kuvendin Komunal në Klinë, mbahet Debati me Publikun

21

Më 28.03.2023, në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës duke filluar në ora 10:00, mbahet Debati me Publiku.
Ky është rendi i ditës:
Shqyrtimi dhe konsultimi me publikun lidhur me :
1. Draft-rregulloren komunale për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Klinës,
2. Draft- Planin komunal për menaxhimin e mbeturinave 2023- 2027.