Kryetari i OVL UÇK-së në Klinë ka arritur një marrëveshje të rëndësishëm për veteranët

Kyetari i OVL UÇK-së Dega në Klinë, Hajdin Balaj përmes një postimi në FB ka njoftuar se kanë arritur një marrëveshje të rëndësishëm që ka të bëj me veteranët.

Balaj dhe avokati Lumbardh Haxhaj kanë arritur marrëveshje për përfaqësimin e veteranëve të Klinës lidhur me të drejtat që rrjedhin nga legjilacioni në fuqi i Republikës së Kosovës. Në takim ishte i pranishëm edhe anëtari i kryesise Ruzhdi Agushi!