Klinë me 186 vdekje brenda vitit

Bazuar në zyrat e gjendjes civile, për një vit kanë vdekur 186 persona.

Në një raport të Agjencisë së Statistikave lidhur me vdekjet në Kosovë, bëhet e ditur se nga vdekjet e raportuara nga familjarët dhe të regjistruara në librat amzë, në vitin 2018, 186 vdekje kanë ndodhur në vendin tonë,

Nga gjithsejtë vdekjet e raportuara të ndodhura vetëm në Kosovë, 118janë meshkuj dhe 68 janë femra .