KFOR-i ka përfunduar stërvitjen rutinore OPREH LEVEL II

KFOR i ka përfunduar provat stërvitore operacionale (Niveli II OPREH) me një stërvitje të drejtpërdrejtë në aerodromin e Gjakovës. Trajnimi ka përfshirë kontrollin e turmës dhe trazirave dhe aktivitetet e lirisë së lëvizjes, si dhe operacionet e sigurisë. Niveli 2 i OPREH është një stervitje rutinë në mbështetje të misionit të Kforit dhe zhvillohet çdo dy vjet në Kosovë. Stërvitja ka përfshirë qindra trupa nga vendet e NATO -s (Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Rumania, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar) që veprojnë përkrah njësive të KFOR -it, si pjesë e Forcës Rezervë Operative të Kforit dhe ka për qëllim që të sigurojë që trupat e NATO -s të mbajnë nivelin më të lartë të gatishmërisë në mbështetje të aktiviteteve të Kforit.

“Fokusi i kësaj stërvitjeje operacionale ishte prova e komandantëve, stafit dhe forcave rezervë të caktuar në shkëmbimin e njohurive midis përfaqësuesve nga të gjitha kombet që kontribuojnë në KFOR për të qenë të aftë për mision, logjistikisht të qëndrueshëm dhe të integruar në strukturat komanduese dhe kontrolluese të Kforit”, tha Komandanti I Kforit. Në ditët në vijim, të gjitha forcat shtesë do të largohen nga Kosova dhe do të kthehen në vendet e tyre përkatëse.

KFOR vazhdon të zbatojë misionin e tij për të garantuar një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, sipas mandatit të nxjerrë nga Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999.

SHARE