Ish-drejtoresha Njomza Grabanica, shpallet e pafajshme nga Gjykata e Apelit

Gjykata e Apelit të Kosovës – Departamenti i Krimeve të Rëna, në Kolegjin Penal ka marrë vendim në lidhje me çështjen penale ndaj Njomza Grabanicës, e cila u akuzua për veprën penale Keqpërdorim i detyrës zyrtare.

Sipas aktgjykimit që ka lëshuar Gjykata e Apelit në Prishtinës, thuhet se refuzohet ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë, i datës 03.10.2022, me arsyetimin se e njëjta është liruar nga akuza, me bazën ligjore se nuk është provuar se ka kryer veprën penale.

Ndërsa, shpenzimet e procedurës penale, lidhur me këtë çështje penale mbesin barrë e buxhetit të Gjykatës.

SHARE