IAAP “Fehmi Agani” në Klinë me njoftim për Testin e Maturës

608

IAAP “Fehmi Agani”, në Klinë përmes një shkrimi në FB ka njoftuar për Testin e Maturës.

N j o f t i m
Të nderuar maturantë, iu njoftojmë se Testi i Maturës 2023 në afatin e Gushtit do të mbahet më 26 Gusht 2023.
Afati i paraqitjes së provimit është nga 14 Gusht 2023 deri më 17 Gusht 2023. Paraqitja e testit bëhet tek sekretari i shkollës.
Suksese!