Hyn në fuqi prej 1 qershorit faza e tretë e Ligjit për punësim në Gjermani, përfitojnë edhe kosovarët

Të shtunën, më 1 qershor, hyn në fuqi faza e tretë e ligjit gjerman, qëllimi i të cilit është tërheqja e fuqisë punëtore të kualifikuar të huaj, e cila do të sjellë përfitime të shumta për qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe mbi të gjitha një kuotë të dyfishtë të punëtorëve nga rajoni të cilët do të mund të gjejnë më lehtë punë në Gjermani.

Vitin e kaluar Qeveria gjermane prezantoi Ligjin për imigrimin e punëtorëve të kualifikuar (FEG), dispozitat e të cilit hyjnë në fuqi gradualisht.

Në fakt, bëhet fjalë për zgjatjen e ligjit nga viti 2016, i cili u mundësoi qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë e Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë qasje më të lehtë në tregun gjerman të punës, deri diku pavarësisht nga kualifikimet formale.

Ligji u zgjat dhe u ndryshua vitin e kaluar dhe hyn në fuqi me faza. Ndryshimet nuk zbatohen për vendet e punës, kryerja e të cilave është në lidhje me ligj me nostrifikimin e diplomave, për shembull, profesione akademike si mjekësia apo kujdesi mjekësor për të pafuqishmit.

Sipas ligjit, kushdo që ka kualifikim profesional do të mund ta kryejë atë punë në Gjermani dhe e njëjta gjë vlen, pa dëshmuar, për personat që, nga kanë ardhur, kanë punuar për të paktën dy vjet në një punë që kërkon “diplomë profesionale të njohur nga shteti”.

E reja është e ashtuquajtura “karta e shansit” për kërkimin e punës, e cila bazohet në ndarjen e pikëve sipas kritereve të ndryshme, si kualifikimet, njohja e gjuhës gjermane apo angleze, përvoja e punës, lidhjet me Gjermaninë, mosha dhe ndoshta familja që shoqëron punëtorin e huaj.

Faza e tretë e ligjit do t’ua lehtësojë punonjësve të huaj që gjejnë punë, të sjellin me vete jo vetëm anëtarët e ngushtë, por edhe anëtarët e familjes së gjerë.

Kjo fazë është veçanërisht interesante për ekspertët e profesioneve të zejeve, sepse ndër të tjera, nga 1 qershori 2024, kuota për banorët e Ballkanit Perëndimor do të dyfishohet nga 25 mijë në 50 mijë, njofton sindikata qendrore e zejtarëve gjermanë ZDH.

Konkretisht, kjo do të thotë se 50,000 qytetarë të Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë do të kenë qasje më të lehtë në tregun gjerman të punës, pa pasur nevojë të dëshmojnë kualifikime profesionale. Përveç kësaj, do të ketë kontigjente mujore.

Agjencia Federale Gjermane e Punësimit do të japë leje punësimi paraprakisht, dhe jo si më parë, leje paraprake dhe punëdhënësit do të mund ta kërkojnë lejen edhe online.

Sapo Agjencia të japë miratimin, punëtori i ardhshëm nga Ballkani Perëndimor do të mund të kërkojë vizë gjermane qëndrimi dhe pune në përfaqësinë konsullore kompetente.

Megjithatë, përfitimet nuk do të zbatohen për zgjatjen e lejes së qëndrimit, në këtë rast punonjësi do të duhet të kontaktojë administratën kompetente për të huajt.

ZDH theksoi se suksesi i ligjit, i cili duhet të tërheqë fuqinë punëtore profesionale kronike të mangët në Gjermani, varet kryesisht nga shpejtësia dhe efikasiteti i institucioneve.

Në mënyrë që bizneset e vogla të përfitojnë nga rregullorja për Ballkanin Perëndimor, duhet të futen procedura administrative të shpejta dhe efikase në përfaqësitë gjermane jashtë vendit dhe në shërbimet gjermane të ngarkuara për të huajt, theksohet në shoqatë.