Hotel Konaku në Klinë me ofertë speciale për Muajin e Shenjtë të Ramazanit

Menu të ndryshme me ushqim cilësor e mikpritje të ngrohtë

Për rezervime mund të kontaktoni përmes numrave të telefonit 049 138 838 dhe 043 990 613