Gjykata Komerciale e aprovon si të bazuar kërkesën e Klan Kosovës

Gjykata Komerciale e Kosovës ka vendosur që të aprovohet si e bazuar kërkesa e Klan Kosovës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve në lidhje me rastin e saj.

“APROVOHET si e bazuar kërkesa e paditësit Klan Kosova Sh.p.k. për shtyrjen e ekzekutivimit të vendimeve.” – shkruhet në pikën e parë të Aktvendimit.