Gjatë këtij vikendi kanë qenë 12 lindje, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

Gjatë këtij vikendi kanë qenë 12 lindje, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë. 8 lindje ishin normale dhe 4 me prerje cezariane. Kanë lindur 13 foshnje, 3 të gjinisë mashkullore dhe 10 të gjinisë femërore, ngase një lindje ka qenë binjake.
302 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësorë gjatë vikendit dhe nga këta 24 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm.
177 pacientë kanë kryer analiza, që në total kanë bërë 1,568 analiza.
6 operacione janë kryer gjatë vikendit.

SHARE