BQK-ja, me njoftim të ri për dinarin

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka dalë me njoftim të ri rreth qarkullimit të valutave të tjera, jo euro.

Sipas njoftimit të BQK-së valutë e vlefshme si mjet pagese i ligjshëm është vetëm euroja.

Valutat tjera jo-euro mund të përdoren si vlera për ruajtje në formë fizike apo në llogaritë bankare në valuta jo-euro, për kryerjen e pagesave ndërkombëtare në valuta jo-euro, për kryerjen e pagesave ndërkombëtare në valuta jo -euro dhe për aktivitetet e këmbimit valutor, pa kufizim.

Më poshtë është linku me njoftimin e BQK-së: