???????????????????????? ???? ????????????????ë???? ????????ë???? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ????ë ????ë ????????????ë ????ë ????????????????????ë

Zëdhënësi i Komunës së Klinës, Mirsad Dakaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka ndarë një lajm të mirë.
Ai ka bërë të ditur se komuna e Klinës, sipas Zyrës së Auditimit për vitin 2023 radhitet në mesin e komunave me raportin e auditimit më të mirë në vend.
Ky është njoftimi i plotë i Dakajt:
Edhe një #superlajm:
???????????????????????? ???? ????????????????ë???? ????????ë???? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ????ë ????ë ????????????ë ????ë ????????????????????ë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin e auditimit për vitin 2023, ku komuna e Klinës është vlerësuar me opinion të pamodifikuar, në nivele të larta të menaxhimit të pasqyrave finaciare sipas standarteve ndërkombëtare.

Ky është një lajm i mirë për ekzekutivin, shërbyesit civil, institucionin e qytetarët, sepse është pasqyrë e punës, përkushtimit, profesionalizmit e angazhimit të madh të kryetarit, drejtorëve dhe të gjithë zyrtarëve komunal, por edhe është tregues i transparencës, ligjshmërisë e punës llogaridhënëse që bëhet në komunë.

Meqenëse Qeveria ka vendos me ndalë financimin e projekteve në Klinë(në masë të madhe), Grantin e Përformancës Komunale nuk kanë mundësi me na ndalë.

???????? ????ë ???????????????? ????ë???????????????????????????? ????ë ????????????????????????????????????ë???????? ???????????????? ????????????????????, ???????????????????? ????ë???????? ????ë ???????? ????ë ???????????????????????????????????????? ????ë ???????????????????????????????? ????ë ???????????????????????????????? ????ë???? ????????????????ë???? ???? ????????????????????????????ë????.

Zëdhënësi i Komunës së Klinës, Mirsad Dakaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka ndarë një lajm të mirë.
Ai ka bërë të ditur se komuna e Klinës, sipas Zyrës së Auditimit për vitin 2023 radhitet në mesin e komunave me raportin e auditimit më të mirë në vend.
Ky është njoftimi i plotë i Dakajt:
Edhe një #superlajm:
???????????????????????? ???? ????????????????ë???? ????????ë???? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ????ë ????ë ????????????ë ????ë ????????????????????ë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin e auditimit për vitin 2023, ku komuna e Klinës është vlerësuar me opinion të pamodifikuar, në nivele të larta të menaxhimit të pasqyrave finaciare sipas standarteve ndërkombëtare.

Ky është një lajm i mirë për ekzekutivin, shërbyesit civil, institucionin e qytetarët, sepse është pasqyrë e punës, përkushtimit, profesionalizmit e angazhimit të madh të kryetarit, drejtorëve dhe të gjithë zyrtarëve komunal, por edhe është tregues i transparencës, ligjshmërisë e punës llogaridhënëse që bëhet në komunë.

Meqenëse Qeveria ka vendos me ndalë financimin e projekteve në Klinë(në masë të madhe), Grantin e Përformancës Komunale nuk kanë mundësi me na ndalë.

???????? ????ë ???????????????? ????ë???????????????????????????? ????ë ????????????????????????????????????ë???????? ???????????????? ????????????????????, ???????????????????? ????ë???????? ????ë ???????? ????ë ???????????????????????????????????????? ????ë ???????????????????????????????? ????ë ???????????????????????????????? ????ë???? ????????????????ë???? ???? ????????????????????????????ë????.