ZVARRITET RRUGËTIMI I RASTIT “PRONTO” PËR NË GJYKATËN E APELIT

Të hënën është bërë fiks një muaj prej kur Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim lirues për të akuzuarit në rastin e njohur si “Pronto”.
Zvarritet rrugëtimi i rastit “Pronto” për në Gjykatën e Apelit
Kryetari i trupit gjykues, Shashivar Hoti, për 30 ditë, sa është e përcaktuar në Kodin e Procedurës Penale, nuk ka arritur ta përfundojë së shkruari aktgjykimin, të cilin duhet t’ua dorëzojë palëve.

Për këtë arsye, siç e parasheh Kodi i Procedurës Penale, Hoti ka kërkuar nga kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë që t’i japë kohë shtesë.

Një gjë të tillë për gazetën e ka konfirmuar zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi

SHARE