Vizitë e Kforit në Drejtorinè e QKMF-së

Sot Kfori nga shteti mik Italian,vizituan QKMF dhe na ofruan mbeshtetje ne te ardhmen ne shendetesine e Komunës se Klines dhe QKMF-së ne formë te mjeteve per te cilat kanê nevojë stafi shëndetesor.

Drejtori Dr.Haxhi Ibishi me bashkëpunetore i falënderoi për bashkepunimin qe na ofruan ne vazhdimêsi.

Me respekt,
Drejtoria