SUPER ZBRITJE në NORA market!

Super Zbritja është e vlefshme prej datës 29 Shkurt – 05 Mars, në pikat tona në Klinë, Vragoli dhe Istog.