Sejdiu Rekomandime Për Gastronomi dhe Kafiteri

Drejtori i Shëndetësisë në Klinë, Hekuran Sejdiu përmes Facebook, thekson se rekomandimet për gastronomin dhe kafiterit

🔴 REKOMANDIME
Për Gastronomi dhe Kafiteri

✅Të ruhet DISTANCA,
çdo tavolinë të ketë distancë 1,5m nga tjetra.
✅Stafi të jetë i pajisur me maska
✅Dezinfektuesit duhet të jenë të vendosura në lokale, ku klientët kanë qasje që ti përdorin.
✅Klientët të mos kenë qasje në shankë dhe kuzhinë
✅Të përdoren meny të plastifikuara ku mund të dezinfektohen si dhe të praktikohen menytë ditore me njoftimin në hyrje .
✅Të shfrytëzohen me shumë ambientet e hapura ,ndërsa ambientet e brendshme të ajrosen në menyrë të vazhdueshme .
✅Enët shfrytëzuese ( pirunjët , thikat e lugët etj ) ti dergojnë me porosi , jo me qenë të ekspozuara në tavolinë.

✅Menaxherët dhe pronaret e lokaleve e kanë përgjithësinë për mbarëvajtjen dhe te mos hezitojnë të kontaktojnë organet e inspektoratit,rendit etj

PUNË TË MBARË !

SHARE