Rënditja e komunave më transparente në Kosovë

Është publikuar rënditja e re e komunave me transparencën më të madhe në Kosovë.

Komuna e udhëhequr nga Përparim Rama, Prishtina është e para në rënditje me transparencë të lartë, përkthyer në përqindje 82.02.

Rahoveci i Smajl Latifit është e dyta në rënditje me 80.97%, para Gjakovës, Mitrovicës e Lipjanit.

Dy komunat me transparencën më të ulët në Kosovë janë Hani i Elezit dhe Dragashi

SHARE