QYTETARË TË KOMUNËS SË KLINËS, REGJISTROHUNI

Kryetari i Komunës së Klinës, Prof. Dr. Zenun Elezaj bashkë me anëtarët e Komisionit Komunal për Regjistrimin e Popullsisë kanë takuar sot zyrtarët e Agjencisë për Statistika të Kosovës.

Nga zyrtarët e ASK-së u informuan se procesi i regjistrimit në Klinë është duke vazhduar sipas planeve dhe qytetarët janë duke iu përgjigjur regjistrimit.

Komuna e Klinës që nga fillimi i procesit i ka përmbushur obligimet si institucion lokal.

“Ritheksova gatishmërinë timen dhe të komunës së Klinës për të ndihmuar e përmbushur detyrimet tona në ecurinë e këtij procesi. Deri në përfundimin e procesit të regjistrimit kanë mbetur edhe disa ditë prandaj kërkoj nga qytetarët që ende nuk janë regjistruar që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të regjistrimit, e cila është edhe një obligim ligjor.” – ka thënë kryetari Elezaj.

???????????????????????????????????????????? ???????? ????ë ????????????????????????????ë ???????????????? ????ë ????????????????????????????, ????ë ????????????ë 1???? ????????????. ????????????????????????????ë???? ????ë ????????????ë???? ???????????? ????????????ë ???????????????????????????????????????????? ???????????????? ????ë ????????????????????????????????????????ë ????ë ???????????????????????? ???? ????????????-????ë ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ????ë ????????????????ë???????????????????? ????ë ????????????ë???? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????ë ???????????????????????????????????????????????? ????ë ????????????????????ë???? ???? ????????????????ë????, ???????? ???????? ????ë ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????.