Prokuroria e Pejës bllokon pasurinë e dy fajdexhinjve

Prokuroria Themelore në Pejë njofton se ka bllokuar pasurinë e dy fajdexhinjve.

Po ashtu janë bllokuar edhe mbi 50 mijë euro nga llogaritë bankare.

“Në çështjen penale kundër dy të pandehurve për shkak të veprës penale të fajdesë nga neni 331 i KPRK-së, pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore ka vazhduar me ngrirjen e pasurisë së pajustifikuar, ashtu që ka lëshuar urdhrin për ngrirje të aseteve dhe atë: një banesë me 90 m2 në Prishtinë; një shtëpi dy katëshe me oborr në Pejë; dhe katër parcela me sipërfaqe 30,542 m2 tokë bujqësore klasa 3 në Pejë”, raporton Telegrafi.

“Është parashtruar edhe kërkesa për lëshimin e urdhrit ndalues për këto pasuri. Gjithashtu, në këtë rast kjo prokurori ka bllokuar edhe mbi 50.000 euro në llogaritë bankare të të pandehurit”, përfundon Prokuroria.

SHARE