Poliklinika Medic-Al shembull për shëndetin e pacientit, dezinfekton ambientin e jashtëm dhe të brendshëm

Për shkak të kushtëve higjenike dhe situatës pandemike me Covid-19, Poliklinika MedicAL bënë Dezinfektimin, Dezinsektimin, Deratizimin (DDD) e ambienteve të jashtme dhe të brendshme të Klinikës.

Falenderojmë kompaninë N.SH. Eko – DDD , e cila si veprimtari primare kontrollin dhe mbrojtjen e mjediseve të brendshëm dhe të jashtëm, nga të gjithë llojet e viruseve, parazitëve dhe bakterëve, duke përdorur produkte mjaft efektive, dhe profesionale, sipas standarteve europiane.

SHARE