Njoftim për të gjithë pronarët e bizneseve të Klinës

Njoftim për të gjithë pronarët e bizneseve të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Komunën e Klinës, të regjistruara si lokale të natës, kafe – bare, disco etj.