NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK NË KLINË

Të nderuar qytetarë,

Komuna e Klinës ka hapur Konsultimin Publik lidhur për Draft-Rregulloren për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale.

Konsultimi Publik do të mbahet nesër, më datë 29 prill, në sallën e Kuvendit të Komunës në ora 13:00.

Ftohen të gjitha institucionet komunale, qytetarët, OJQ-të, bizneset, mediat dhe të interesuarit e tjerë që të marrin pjesë në Konsultimin Publik.

Komentet në mënyrë të shkruar mund t’i dërgoni edhe nëpërmjet postës elektronike deri me datë 3 maj.

Draft-Rregulloren dhe njoftimin e plotë mund ta gjeni në këtë link:

https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2024/04/20240417141646.pdf