Mirënjohje për kryetarët e nëndegave të Organizatat e Dala nga Lufta në Klinë, nga Hajdin Balaj

48

Sot është mbajtur një takim në zyrën e Organizatat e Dala nga Lufta në Klinë, nga kryetari Hajdin Balaj. Ai ka ftuar kryetarët e nëndegëve për t’i falënderuar dhe për t’u dhënë mirënjohje për punën e tyre për këtë vit dhe për ndihmën që dhanë për t’i dalë në ndihmë vëllezërve shqiptarë në Durrës./Klina info/