Laboratori në Shtëpi! Mjeku në Shtëpi!

Poliklinika MedicAL fillon me shërbimet Mjekësore dhe Laboratorike në shtëpi.

Pacientët të cilët nuk mund të vijnë në Klinikë për shërbimet Mjekësore dhe Analiza Laboratorike, tani Poliklinika MedicAL ua mundëson ti kryeni ato në shtëpi!

Poliklinika MedicAL tani edhe më afër jush!
Termini i Obliguar!
049888970

SHARE