Kush po dhunon ligjet e natyrës !

Shkruan Rexhë Morina

Faktori njeri po i degradon bukurit natyrore nga pakujdesia dhe mos funksionimi i ligjeve në trajtim te interesave për ndertimin e pendës në shtratin e lumit Mirusha .
Duke degraduar rrjedhjen e lumit dhe humbjen e sasisë së ujit për në Ujëvarat e Mirushës.
Pushtetaret e komunës së Malishevës kanë mbyll veshët dhe nuk i përgjigjen kësaj dukurie në shkelje te ligjeve natyrore në ruajtjen e fenomeneve te krijuara nga natyra.
Por kjo përgjegjësi vlenë edhe për pushtetarët e komunës së Klinës për të kuptuar se çka po ndodh në humbjen e ujit për në Ujëvarat e Mirushës ?
Gjithashtu edhe Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor duhët te veproi për këte dukuri të shēmtuar ne humbjen e uji për në Ujëvarat e Mirushës dhe të rrënoi pendën në shtratin e lumit Mirusha .
Nese nuk veprohët do të bëhët njē padi ndaj lejes së ndertimit të kësaj pende në vendbanimin Mirusha të cilët kanë krijuar një liqe artificial pēr nevoja personale dhe si pasojë e saj është degraduar Ujëvara e Mirushës.
Lind pyetja pse nuk reagojnë inspektoret komunal dhe republikan për këte dukuri te natyrës ?
Ndoshta këta kanë dhënë leje për këte ndertim të egër të pendes lumore !
Reagimi është mëse i pritur në një kohë sa më të shpejt !?
Ja gjendja e Ujëvarës së Mirushës !?