Komuna e Klinës bëhet me tunel dezinfektues

Tuneli dezinfektues prej sot është vendosur në
oborrin e e Komuse se Klines është vendosur tuneli dezinfektues, ku qytetarët do të kalojnë para se të hyjnë në tendën e vendosur për të kontrolluar të dyshuarit me Covid-19
si masë mbrojtëse shtesë për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

“Ky tunel ka sistem automatik, (me senzor), i cili aktivizohet posa të kalohet nëpër të dhe mund të shfrytëzohet nga të gjithë qytetarët për qasje para se të marrin shërbimet në administratë komunale,

SHARE