IAAP “Fehmi Agani” Klinë fiton donacion për kabnitin e mjekësis

Shkolla Profesionale në Klinë nga iniciativa që është bërë nga të rinjët e kësaj komune ka fituar donacion nga projekti UpToYouth i financuar nga USAID paisje medicionale për kabinetin e praktikës për fushën e mjekësis.

Ky kabinet do të ju ndihmoj nxënësve të kësaj fushe që të mësohen në mënyr praktike proceduara të ndryshme mjekësore.Kjo iniciativë ka për qëllim rritjen e rëndësis së mësimit praktik dhe kërkesat bashkëkohore.
Në celebrimin e këtij kabineti morri pjesë edhe Drejtori i Drejtoris së Arsimit në Klinë Qemajl Sejdija.Drejtori i kësaj drejtorie u shpreh që do të jetë në mbështetje të të rinjeve të Klinës për iniciativat qe ata do ti marrin.

Gjithashtu në këtë celebrim ishin të pranishem Zyrtar nga USAID-i,Zevëndes Drejtori i Shkollës profesionale, Psikologia e kësaj shkolle ,Profesor, gjithashtu prezent ishte dhe petagogu i shkollës fillore “Motrat Qiriazi” dhe të rinjet e kësaj Komune që e mundësuan realizimin e kësaj iniciative.