Gjendja momentale ne Kosove

Kosova COVID -19 ne numra:
-Raste te konfirmuara: 31 raste (21 mars)
-Teste/Mostra te bera: Gjithsej 447 (IKSHPK)
-Teste ne stok: rreth 950 ne Kosove (7,000 te porositura)
-Ventilatore: Rreth 140 total (95 QKUK; 45-50 Spitalet Private)
-Ventilatore te porositur: 50 (MSH), arrijne ne KS prill.
-Grupet me te prekura: Moshta 65+ / 116,785 persona ne Kosove
-Nje person mund t’i infektoj 1042 persona per 30 dite nese nuk izolohet/distancohet (Exponential Growth)
-Nese nuk izolohemi deri ne 80% mund te infektohemi!
-Shoqerite/Shtetet qe izolohen vetem deri ne 30% mund te preken
-% e fataliteteve 3.4% nivel global (mbi 8% Itali)
-Javet kritike: 21 mars… (MENJEHER!)

Andaj #RrinShpi #BashkeperShendetin

(Huazuar nga Shenoll Muharremi)