Gjatë 24 orëve të fundit në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë,

Gjatë 24 orëve të fundit në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë, ka pasur mjaftë angazhim për personelin në detyrë.
256 pacientë janë trajtuar si raste emergjente, dje më 24 qershor 2019.
11 nga këta pacientë janë hospitalizuar për trajtim të mëtutjeshëm në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.
10 operacione janë kryer gjatë ditës së djeshme.
281 pacientë kanë kryer analiza që në total kanë kryer 4,094 analiza.
Kanë qenë 4 lindje, 1 normale dhe 3 me prerje cezariane. Kanë lindur 4 foshnje, 3 të gjinisë mashkullore dhe 1 e gjinisë femërore.