Dr.Ukë Berisha rrëfen për tribunën kushtuar 550 -vjetorit të ngritjes së Flamurit Kombëtar të mbajtur në vitin 1993 në Klinë

Klinë, 31 janar 1993
Tribunën kushtuar 550-vjetorit të ngritjes së Flamurit Kombëtar në Krujë dhe 525-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, me temën bosht: “Skënderbeu-figurë e ndritshme e historisë sonë ” e udhëhequr nga dr. Ukë Berisha.
Më këtë rast me referimet e tyre prezentuan profësorët: Engjëll Sedaj, Ymer Jaka, Anton Çetta, Zejnullah Gruda, Mustafë Bacaj, Sami Peja etj.
Kjo tribunë u mbajt më 31 janar 1993 në Klinë, e cila u përshkua me një gjendje tejet të acaruar. Pas përfundimit të tribunës policia sebe maltretoi disa nga pjesëmarrësit e kësaj tribune.
Pjesa dytë.

Klinë, 31 janar 1993
Tribunën kushtuar 550-vjetorit të ngritjes së Flamurit Kombëtar në Krujë dhe 525-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, me temën bosht: “Skënderbeu-figurë e ndritshme e historisë sonë ” e udhëhequr nga dr. Ukë Berisha.
Më këtë rast me referimet e tyre prezentuan profësorët: Engjëll Sedaj, Ymer Jaka, Anton Çetta, Zejnullah Gruda, Mustafë Bacaj, Sami Peja etj.
Kjo tribunë u mbajt më 31 janar 1993 në Klinë, e cila u përshkua me një gjendje tejet të acaruar. Pas përfundimit të tribunës policia sebe maltretoi disa nga pjesëmarrësit e kësaj tribune.
Pjesa parë.