Diaspora për 11 muaj dërgoi në Kosovë 1 miliard e 218 milionë euro

Gjatë muajit nëntor mërgimtarët shqiptarë kanë dërguar 101.3 milionë euro remitanca.

Por për 11 muaj dërgesat financiare të diasporës shkojnë në 1 miliard e 217.8 milionë euro, sipas raporteve preliminare të Bankës Qendrore të Kosovës.

Krahasuar me 11 muajt e vitit paraprak, është regjistruar rritje prej 10.2 për qind.

Derisa vetëm për muajin nëntor nga 101.3 milionët – 65 për qind e tyre janë dërguar përmes institucioneve financiare jobankare, 19 për qind kanale të tjera dhe 16 për qind e mjeteve janë transferuar përmes bankave.