Artefakt i vecante i zbuluar ne Dresnik ne gusht te vitit 2015

Sarkofagu (Arke me kapak) e punuar nga plumbi, zbukuruar me koken e Hermesit
Brenda tij eshte gjetur skeleti i nje vajze dhe nje pale vathe ari si dhe pese monedha te bronzit.

Sarkofagu i cili sot ndodhet ne Muzeun e Kosoves, numëron 20 figura të Merkurit siç njihej në periudhën romake apo atë të Hermesit që njihej në Greqinë Antike. Figurat në ballë të sarkofagut që daton nga fundi i shekullit II dhe fillimi i shekullit III janë punuar midis dy rretheve. Ato anash rrethohen një herë. Është 180 centimetra i gjatë, 54 i gjerë dhe 42 i lartë.
#rtv21
Robert Boja

SHARE