Argjend Shala mbrojti me sukses Disertacionin e Doktoratës

Sot, me datë 18.06.2024, në Fakultetin e Mjekësis në Prishtinë para Komisionit vlerësues (Prof. Ass. Nexhmedin Shala, Prof. Ass. Valbona Govori, Prof. Dr. Jera Kruja)

Argjend Shala mbrojti me sukses Disertacionin e Doktoratës dhe mori titullin Doktor Shkence.
Ai shprehi falënderim mentorin e tij Prof.Asoc. Afrim Blyta, poashtu edhe për anëtarët e Komisionit vlerësues për vlerësimin dhe korrektesën.

Në mënyrë të veçantë dhe me shumë dashuri, Dr.Argjendi falënderoj familjen për mirëkuptimin, mbështetjen dhe dashurinë qe i japin çdo ditë!