A e dini sa milionë euro është buxheti i Komunës së Klinës për vitin 2019?

A e dini sa milionë euro është buxheti i Komunës së Klinës për vitin 2019?

Cilat shkolla do të renovohen? Sa para do të investojë në furnizimin e shkollave me inventar? Cila shkollë do të ketë fushë të sportit?

Klikoni në linkun e mëposhtëm dhe pastaj në kategoritë buxhetore për t’i parë shpenzimet e planifikuara të Komunës së Klinës për vitin 2019

 

https://www.institutigap.org/spendings/?kline%2F2019%2F~%2Fkline%2F~%2Fkline&fbclid=IwAR1g2gol-C1jtIas6UTv0vqC95verX4xZvc3I5kaVHYdfXnZxuMdT159tJQ#/~/kline