65 kandidatë kalojnë provimin me shkrim për Noteri

Komisioni për dhënien e provimit të noterisë ka publikuar rezultatet e pjesës me shkrim, i mbajtur në datën 27 janar të këtij.
Sipas të dhënave, në këtë fazë testuese kanë kaluar 65 kandidatë.Ndërkaq personat të cilët nuk janë të kënaqur me këto rezultate, sipas njoftimit zyrtar thuhet se kanë të drejtë ankese.