Sot filloi implementimi i programit “Kujdesi për nëna dhe fëmijë” në Klinë

Sot edhe në Komunen e Klinës ne praktikë filluam Implementimin e programit “Kujdesi për nëna dhe fëmijë”
Sot disa nga Personeli shëndetesor dhe se bashku më Kryeinfermieren ishin ne dy familje të mrekullueshme, perveq mikpritjes e cila nuk mungoj, ne u ofruam disa shërbime dhe këshilla këtyre familjeve.

SHARE