Rritje e përkohshme e Pranisë së Trupave të KFOR -it gjatë Ushtrimit

 

Forca e Kosovës e udheheqjur nga NATO (KFOR) do të zhvillojë një stërvitje stërvitore të provave operacionale, të quajtur “OPREH Niveli II” nga fundi i gushtit deri në shtator 2021.

Një kontigjent i vogël nga Mbretëria e Bashkuar mbërriti në Kosovë më 13 gusht me detyrën e krijimit të infrastrukturës së nevojshme për të strehuar një kontigjent më të madh të Mbretërisë së Bashkuar që merr pjesë në këtë stërvitje.

“OPREH Niveli II” është një ushtrim rutinë në mbështetje të misionit tonë të KFOR -it. Zhvillohet çdo dy vjet. Trajnimi përfshin qindra trupa nga vendet e NATO-s të cilat integrohen me KFOR -in, si pjesë e Forcës Rezervë Operative të KFOR -it.

Forcat rezervë shtesë të NATO -s mund të thirren në rastin eventual qe KFOR -i të ketë nevojë për ndihmë në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Stërvitja do të përfundojë me 5 shtator. Trajnimi do të përfshijë skenarë të kontrollit të turmës dhe trazirave, ushtrime të lirisë së lëvizjes dhe operacione të sigurisë që synojnë ruajtjen e një niveli të lartë gatishmërie. Në përfundim të stërvitjes, të gjitha forcat shtesë do të largohen nga Kosova dhe do të kthehen në vendet e tyre përkatëse.

Më 5 shtator trupat do të kryejnë stërvitjen drejtpërdrejt në aerodromin e Gjakovës.

Gjatë kryerjes së stërvitjes komunitetet lokale do të shohin një rritje të lëvizjes së automjeteve, qe perfshin ehde transportin e automjeteve të blinduara, pasi njësitë mbërrijnë në mbështetje të këtij stërvitjeje. KFOR -i do të miratojë të gjitha masat e nevojshme për të lehtesuar të gjitha shqetësimet që mund t’i shkaktohen popullatës.