REKOMANDIM I MJEKUT Dr.Edonë Krasniqi-Imeraj Stomatologe

REKOMANDIM I MJEKUT( Beje Share )
Dr.Edonë Krasniqi-Imeraj
Stomatologe

Si gjithë përsoneli shendetësor edhe Stomatologu është i rrezikuar nga infeksioni me Covid19 madje sipas studimeve radhitet i pari, kjo për shkak të kontaktit të afërt me pacientin, por edhe pacientët janë më të rrezikuar gjatë trajtimeve stomatologjike, prandaj:
1.Lajmërohuni vetem në raste urgjente!
2.Përdorni masat mbrojtëse edhe kur vizitoni stomatologun!
3.Mbani higjienen e duhur orale!
4.Hani ushqime të shëndetshme sidomos pemë dhe perime!
5.Pini sa më shumë ujë.
Edhe kjo do të kalojë!
Së bashku do ja dalim!
Qëndroni të shëndetshem!
Qëndroni në nshtëpi.?