Puntorët për mirmbajtjen e komunës së Klinës po pastrojnë disa pjesë të qytetit.

Dje puntorët e komunës së Klinës për mirëmbajtjen sa më të mirë të qytetit kanë pastruar oborrin e qendrës për punë sociale. Shpresojmë që edhe pjesët tjera do të jenë në vazhdim cak i mirëmbajtjes së tyre