Paralajmërohen kontrolle të rregullta teknike të automjeteve në rrugë

Ministri i Infrastrukturës Liburn Aliu ka njoftuar se pas një pune intenzive, miratuan Udhëzimin Administrativ për Kontrollin e Rregullsisë Teknike për Automjete në Rrugë.

“Tashmë ekipet mobile të angazhuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, do të jenë vazhdimisht në terren për kontrolla rutinore në komunikacion, për të eliminuar pjesëmarrjen e mjeteve motorike me defekte, përgjithësisht mjeteve motorike të cilët nuk i përmbushin kriteret e kontrollës teknike në komunikacion”, ka thënë Aliu.

Sipas tij, përmes këtij udhëzimi tejet të rëndësishëm e të domosdoshëm, që është punuar duke marrë parasysh praktikat më të mira të rajonit dhe BE-së, do të kontribuojmë në përmirësimin e qarkullimit rrugor, shkarkimin e komunikacionit, sigurinë në trafik, por edhe në mbrojtjen e ajrit dhe mjedisit.

Udhëzimin Administrativ NR.01/2024 mund t’a gjeni në vegëzën:

https://mmphi.rks-gov.net/Document/Legislations?Year=2024&type=26&fbclid=IwAR1_C46TZu4aaPCxFApGAxF7ZG2tnigpEnlkfwwdINygvGoAjVFDrierNOg