OVL UÇK, dega në Klinë me kërkesë për kryesuesin e Kuvendit Komunal, Fadil Gashi

57

OVL UÇK dega në Klinë, i ka bërë një kërkesë Kryesuesit të Kuvendit Komunal Fadil Gashit.

Klina.info mëson se të njëjtit kanë kërkuar të ju jipet 20 ari tokë për shfrytëzim në kodrën e Gremnikut.

Kjo me arsyen se në atë kodër të vendoset simboli i luftës, tri shkronjat e UÇK-së.