Njoftim për fermerët dhd pikat grumbulluese të grurit në Klinë

Njoftim për fermerët dhe pikat grumbulluese të grurit

Komuna e Klinës, përkatësisht Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, njofton fermerët si dhe pikat grumbulluese të grurit se gjatë pranimit të grurit nga fermerët në dëshmi /kuponin apo faturën e tyre të lëshuar për sasinë që e keni deponuar, fermeri duhet të shtojë edhe numrin identifikues të fermerit (NIF).