NDAHEN MEKANIZMAT BUJQËSORË PËR 20 PËRFITUES

Kryetari i komunës së Klinës, Prof. Dr. Zenun Elezaj, bashkë me drejtorin e Bujqësisë, z. Lorenc Marleku, kanë ndarë sot dhjetë mbjellëse gruri dhe dhjetë mbjellëse misri për njëzet përfituesit në kuadër të subvencionimit me mekanizëm bujqësor.

Kryetari Elezaj gjatë ndarjes së këtyre pajisjeve deklaroi që projekte të natyrave të tilla do të ketë gjatë gjithë vitit dhe tha se po punojmë që të zgjerohen çdo herë e më shumë në lëmin e bujqësisë.
Vlera e tyre arrin shifrën afër 25 mijë euro.